Угода користувача

1. Предмет і загальні положення Угоди

Ця Угода користувача (далі за текстом - Угода) є публічною офертою та договором між Вами («Ви», далі за текстом «Користувач» або разом згадувані як «Користувачі»), з одного боку, та ФОП Варич Костянтином Леонідовичем, реєстраційний номер 2758723370 (далі — «Адміністратор»), з іншого боку, разом згадувані як - «Сторони».

Ця Угода містить умови щодо використання мультимедійної платформи Ace Stream (далі «Сервіс») та визначає права та обов’язки Сторін.

Вам має бути не менше 18 років, щоб отримати доступ до нашого Сервісу або використовувати його. Якщо ви отримуєте доступ до Сервісу або використовуєте його від імені іншої фізичної чи юридичної особи, (i) ви заявляєте, що уповноважені приймати ці Умови від імені цієї фізичної чи юридичної особи і що фізична чи юридична особа згодна дотримуватися цих Умов і нести відповідальність, якщо ви порушуєте ці Умови, та (ii) згадки про «вас» будуть означати вас та цю фізичну або юридичну особу разом.

Порядок обробки Адміністратором персональних даних Користувачів регулюється Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди, та розміщується за посиланням https://www.acestream.org/about/privacy-policy

Датою укладення цієї Угоди вважається дата початку використання Користувачем Сервісу.

Створюючи обліковий запис або іншим чином отримуючи доступ до Сервісу, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та згодні з Умовами. Якщо ви не згодні з Умовами, не входьте на Сайт і не використовуйте Сервіс.

2. Загальна інформація про Сервіс та характер послуги

Сервіс є технічною платформою і складається з веб-сайтів acestream.org; acestream.net; acestream.media; acestream.tv (далі – «Сайт» або «Сайти») та користувацьких програмних продуктів (далі - «Додаток» або «Додатки»), які є невід’ємною частиною Сервісу для різних видів пристроїв: мобільних, Смарт ТВ (Smart TV) та інших.

Сервіс і його Додатки знаходяться у відкритому доступі і більша частина його функцій є безкоштовними та не вимагають реєстрації (не потрібно створювати та використовувати Обліковий запис на Сайті або в Додатку). При цьому, деякі функції є платними і опціонально надаються Користувачеві, на його вибір.

Сервіс і його Додатки не містять жодного відео та аудіо контенту, захищеного авторськими правами, відмінними від ліцензії Common Creative, а також не зберігають на своїх серверах електронні версії опублікованих Користувачами творів, і призначені виключно для зручності користувачів, у частині децентралізованої обробки, зберігання та передачі даних.

Для забезпечення Користувачів зручностями у частині споживання мультимедійного контенту, Сервіс надає Користувачам можливість каталогізації контенту, у вигляді можливості додавання контенту до свого персонального каталогу з доступних йому джерел, за допомогою плагінів, хеш-сум файлів та метаданих. Послуга Каталог призначається виключно для особистих цілей Користувача і його формуванням/наповненням займається безпосередньо сам Користувач.

Додатки Сервісу використовують протокол BitTorrent, працюючи в режимі клієнт/сервер, і є вузлами мережі P2P Ace Stream, формуючи децентралізовану систему обробки, зберігання та передачі даних, а також служать для забезпечення максимально надійної, швидкої та безперешкодної передачі даних, без використання будь-яких централізованих серверів для обміну інформацією між Користувачами. Використовуючи Додатки Сервісу (наприклад: Ace Stream), Ви надаєте частину свого дискового простору, а також частину своїх апаратних і мережевих ресурсів у загальний пул Користувачів мережі Ace Stream, і цією Угодою даєте право Адміністратору на управління ними та право на їх використання іншими Користувачами Сервісу, в межах умов даної Угоди. Отримані Користувачем дані (файли) під час потокового відтворення відео та аудіо контенту за протоколом Ace Stream, а також зберігані дані на пристрої користувача в режимі роботи Додатку як вузла Мережі для забезпечення послуг CDN/Proxy/VPN кешуються на ЕОМ Користувача і тимчасово зберігаються у зашифрованому вигляді в папці кешу. Дані, що знаходяться у кешованих файлах, недоступні Користувачеві для перегляду та відтворення, а відповідно Користувач не може нести будь-яку відповідальність за їх зміст. Папка кешу не призначена для постійного зберігання файлів, і завантажені до неї файли видаляються Додатком автоматично.

Зміст контенту, отриманого та відтвореного Користувачем за допомогою Додатків Сервісу (за винятком матеріалів, створених безпосередньо Адміністратором), не перевіряється Адміністратором і може бути помилковим, неповним та неточним. Користувач розуміє та погоджується з тим, що самостійно оцінює всі ризики, пов’язані з отриманням та розповсюдженням контенту, при використанні програмних продуктів Сервісу, зокрема щодо легітимності отриманої та розповсюджуваної інформації.

Періодично Додатки можуть взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Адміністратора для перевірки наявності оновлень Програм та перевірки прав на доступ до деяких додаткових функцій Програм, а також для передачі технічних даних і даних статистики. Встановлюючи Програми Сервісу, Користувач погоджується взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Адміністратора (погоджується на можливість здійснення запитів, передачу та отримання даних, а також на отримання та встановлення оновлень в автоматичному режимі) та зобов’язується забезпечити до них безперешкодний мережевий доступ.

3. Права, обов'язки та гарантії Користувача

З урахуванням дотримання умов цієї Угоди, Адміністратор надає Вам невиключні права, що не підлягають передачі на використання Сервісу та його Продуктів, виключно для особистих, некомерційних цілей.

Комерційне використання Сервісу та його Додатків дозволено лише в рамках партнерських та реферальних програм Сервісу, або на підставі окремої угоди з Адміністратором.

Користувач має право відтворювати (копіювати) та розповсюджувати Додатки, за умови збереження в незмінному вигляді комбінації, складу та змісту Додатків (при дотриманні цілісності Додатків).

Користувач має право здійснити кастомізацію Додатків, розповсюджувати та встановлювати їх на необмежену кількість Пристроїв, лише на умовах партнерських та реферальних програм Сервісу, або на підставі окремої угоди з Адміністратором.

Користувач має право за допомогою Додатків створювати та публікувати контент, який не порушує авторські та/або суміжні, і/або інші права третіх осіб, відповідно до законодавства держави, під чиєю юрисдикцією він перебуває.

Користувач має право відтворювати та зберігати (завантажувати) контент за допомогою Додатків, лише в разі, якщо володіє відповідними правами на здійснення таких дій, набутими або переданими йому відповідно до законодавства держави, під чиєю юрисдикцією він перебуває.

Користувач не має права публікувати, розповсюджувати та передавати Контент за допомогою Сервісу та Додатків якщо він не володіє відповідними правами на здійснення таких дій, набутими або переданими йому відповідно до законодавства Держави, під чиєю юрисдикцією він перебуває.

Користувач зобов'язаний не використовувати Сервіс та його Додатки для публікації та розповсюдження Контенту, який містить:

Користувач не заперечує, що перед відтворенням (програванням) будь-якого контенту, включаючи відтворення його локальних файлів, а також під час його програвання і після, може відбутися призупинення відтворення контенту для показу рекламного блоку Сервісу. Користувач погоджується з тим, що при безкоштовному використанні Сервісу та його Додатків він зобов'язаний здійснювати перегляд Рекламних матеріалів, публікованих на Сайтах та в Додатках. Користувач розуміє і цією Угодою підтверджує, що програвання та перегляд цього Рекламного блоку – це умовна плата виключно за використання Сервісу, яка ніяк не пов'язана з правами на доступ до контенту, і що від перегляду Рекламного блоку не залежить, чи буде взагалі Користувачеві доступний (завантажений та/або візуалізований) контент, за допомогою Додатків Сервісу.

Користувач гарантує, що не допустить блокування показів Рекламних матеріалів Сервісу.

Користувач зобов'язаний не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації та/або взаємодії з Сервісом, за допомогою неофіційного API, без укладення додаткової угоди з Адміністратором.

Користувач несе повну відповідальність за безпеку та збереження конфіденційності свого облікового запису (Логіна та Паролю) та за обмеження доступу до свого Пристрою. Користувач приймає на себе всю відповідальність за всі дії, які відбуваються під його Обліковим записом (Логіном та Паролем).

Користувач погоджується з тим, що інформація, яку він надав на Реєстрацію та у всіх інших випадках, буде правдивою, точною, актуальною та повною. Користувач також гарантує, що ця інформація завжди буде точною та актуальною. Якщо у Користувача є підстави вважати, що його Обліковий запис не є безпечним (наприклад, у випадку втрати, крадіжки або несанкціонованого використання його облікового запису або номера кредитної, дебетової або розрахункової картки тощо), Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Власника прав. Користувач також несе повну матеріальну відповідальність за збитки, понесені Власником прав або третіми особами через несанкціоноване використання його Облікового запису.

Користувач бере на себе зобов'язання самостійно обмежити використання Сервісу та його Додатків неповнолітніми або недієздатними членами своєї родини (дітьми) та іншими неповнолітніми або недієздатними людьми, які отримали доступ до Пристрою Користувача з встановленими на нього Додатками. Якщо Користувач допускає використання Сервісу та його Додатків неповнолітніми та недієздатними людьми, то Користувач бере на себе всю відповідальність за дії та наслідки при такому використанні Сервісу та його Додатків.

У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з настанням подій, відповідальність за які лежить на Користувачеві, такий Користувач гарантує самостійне та за свій рахунок врегулювання зазначених претензій.

Користувач відшкодовує будь-які доведені збитки, включаючи упущену вигоду, виниклі у Адміністратора, у зв'язку з порушенням таким Користувачем умов цієї Угоди.

Користувач погоджується з тим, що фінансова відповідальність у частині відшкодування збитків та/або упущеної вигоди, виниклі у Власника прав у зв'язку з порушенням Користувачем умов цієї Угоди, не обмежується термінами дії цієї Угоди.

Користувач гарантує, що повністю та всебічно ознайомився з умовами, термінами, визначеннями, правами та обов'язками за цією Угодою, до початку використання Програм та Сервісів.

4. Права та обов'язки Адміністратора

Адміністратор надає Користувачам Сервіси та Додаткі, як є і без будь-яких гарантій.

Правовласник має право в односторонньому порядку змінити список Сервісів та надаваних Додатків та умови їх використання.

Адміністратор має право зберігати, використовувати (обробляти тощо) персональні дані

Користувача та розпоряджатися отриманою від користувача інформацією для організації діяльності, пов'язаної з наданням Користувачеві послуг в рамках роботи Сервісів та Додатків та їх покращенням, а також для забезпечення адресного показу рекламних матеріалів і виконання інших завдань, що відповідають умовам даної Угоди.

Адміністратор може надавати узагальнені Анонімізовані дані іншим Користувачам і Партнерам, таким як видавці, рекламодавці, системи статистики та аналітики або власникам сайтів і Інтернет-сервісів, які використовують Сервсис, Додаткі та технологію Ace Stream. (Вони можуть застосовуватися, наприклад, для того, щоб ілюструвати тенденції використання наших служб або для ідентифікації користувача на сайтах через Анонімний ідентифікатор).

Користувач надає Адміністрації невиключне право (ліцензію) для використання, включаючи відтворення, розповсюдження, переробку, публічний показ та доведення до все загального відома матеріалів, публікованих/розповсюджених Користувачем через Сервіси та його Програми, якщо користувач не встановив параметр “Privat” або якщо інше не передбачено окремою, додатковою угодою між Адміністратором та Користувачем. Автор таких матеріалів зберігає за собою всі майнові та авторські права.

Адміністратор має право направляти Користувачеві повідомлення на адресу електронної пошти та інші засоби комунікацій, вказані Користувачем під час реєстрації або в його обліковому записі/профілі.

Правовласник має право скасувати Реєстрацію та відмовити Користувачеві в доступі до послуг Сервісу та Додатків, якщо вважатиме, що діяльність Користувача не відповідає правилам та умовам Угоди, а також у випадку отримання офіційних даних (рішення суду) про протизаконну діяльність Користувача при використанні Сервісів та Додатків, згідно з законодавчими нормами держави Україна. Адміністратор залишає за собою право не давати пояснення Користувачеві про причину скасування реєстрації та відмови в доступі до Сервісів та/або до різних функцій Додатків.

Адміністратор має право розміщувати в Програмі та/або на сайтах Сервісів будь-які інформаційні та/або рекламні матеріали, як власні, так і партнерів, в тому числі й посилання на сайти третіх осіб.

Правовласник має право в односторонньому порядку вносити зміни (доповнення) в Користувацьку угоду на використання Сервісів та Додатків.

5. Облікові записи користувачів та безпека облікових записів

Щоб отримати доступ до частини Послуг Сервісу, потрібно мати обліковий запис у системі Ace Stream. При реєстрації облікового запису необхідно використовувати адресу електронної пошти. Ви погоджуєтесь з тим, що інформація про електронну пошту, яку ви нам надаєте, є точною, відповідає адресі електронної пошти вашого акаунту в системі Ace Stream, і що ви завжди будете підтримувати її точність та актуальність. Ви несете єдинолітну відповідальність за збереження конфіденційності свого облікового запису та пароля, і ви приймаєте на себе відповідальність за всі дії, які відбуваються під вашим обліковим записом, і приймаєте на себе всі ризики несанкціонованого доступу.

Якщо ви вважаєте, що ваш обліковий запис більше не захищений, ви повинні негайно повідомити про це Ace Stream за адресою support@acestream.net.

6. Платіжні умови

Коли Ви активуєте або додаєте платні функції або скористаєтесь послугою, яка має окрему плату, Ви будете платити на основі заявлених вартостей, які Адміністратор може змінювати з часом. Адміністратор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість та умови надання послуг.

Сервіс дозволяє вам використовувати прийнятні для нас способи оплати (“Способи оплати”) для Внесків. Ви заявляєте та гарантуєте, що маєте право використовувати Способи оплати. Ви дозволяєте призначеному нами сторонньому платіжному сервісу стягувати суму, вказану для вашого Способу оплати, за будь-який внесок, який ви робите через Сервіс. Якщо Спосіб оплати не може бути перевірений, недійсний або неприйнятний з інших причин, ваш Внесок може бути призупинений або скасований автоматично. Деякі Способи оплати можуть пропонуватися як окремо брендовані платіжні послуги (наприклад, LiqPay), і ви погоджуєтеся дотримуватися умов цих послуг.

Збори за сторонні платіжні послуги. Якщо ви використовуєте сторонню платіжну службу, сторона, відповідальна за цю послугу, може стягувати додаткову плату.

ВСІ ВНЕСКИ/ПЛАТЕЖІ Є ОСТАТОЧНИМИ, І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ. Всі платежі, зроблені через Сервіс, класифікуються як благодійні внески і спрямовуються безпосередньо особам, уповноваженим Ace Stream. Ви погоджуєтесь звертатися виключно до Ace Stream або до уповноваженої ним особи для вирішення будь-яких спорів, що стосуються внесків, які ви робите через Сервіс.

Ви несете одноосібну відповідальність за декларування будь-якого доходу та визначення того, які податки, якщо такі є, застосовуються при використанні вами послуг Сервісу.

Ви погоджуєтесь, що Сервіс не несе відповідальності за утримання, збір, звітність або перерахування будь-яких податків, що виникли у вас внаслідок будь-якої транзакції, здійсненої через Сервіс та/або використання її послуг

7. Зміни на Сайті та в умовах Угоди

Сервіс може МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ АБО ТИПОГРАФІЧНІ ПОМИЛКИ. В НАДАНУ ТУТ ІНФОРМАЦІЮ ПЕРІОДИЧНО ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ. СЕРВІС МОЖЕ ВНОСИТИ ПОКРАЩЕННЯ І/АБО ЗМІНИ НА САЙТІ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

Адміністратор залишає за собою право скасовувати та змінювати умови Угоди за своїм розсудом. Якщо Адміністратор внесе зміни в умови Угоди, змінені умови будуть опубліковані на сторінці цього Сайту та буде оновлено дату «Останнє оновлення» нижче. Адміністратор докладе комерційно розумні зусилля, щоб повідомити вас про будь-які суттєві зміни в цих Умовах, однак не зобов'язаний це робити. Ви відмовляєтеся від будь-якого права, яке у вас може бути, на отримання конкретного повідомлення про такі зміни в цих Умовах. Дата останнього перегляду умов буде в нижній частині цих умов Угоди. Якщо ви не погоджуєтеся зі зміненими Умовами, ви повинні припинити доступ до Сервісу та його використання. Ваше подальше використання Сервісу після будь-яких змін означає вашу згоду з актуальними умовами. Ви несете відповідальність за регулярне ознайомлення з Умовами.

8. Ліцензійні обмеження

Сервіс і Додатки, а також усі його складові та окремі компоненти (зокрема, але не обмежуючись: програми для ЕОМ, бази даних, коди, що лежать в їх основі know-how, алгоритми, елементи дизайну, шрифти, логотипи, а також текстові, графічні та інші матеріали) є об'єктами інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до норм національного та міжнародного законодавства, будь-яке використання яких допускається тільки на умовах даної Угоди та/або на підставі окремої угоди з Правовласником.

Права та способи використання Сервісу і його Додатків, явно не надані/ не дозволені Користувачеві за цією Угодою, вважаються не наданими/ забороненими Адміністратором.

Забороняється змінювати фірмове найменування Сервісу і Додатків, змінювати та/або видаляти позначення авторських прав (copyright), без відповідного дозволу Адміністратора.

Не допускається використання Користувачем будь-яких програмних засобів, компонентів, функцій, скриптів, модулів тощо, які можуть змінити алгоритм роботи Програм і Сервісів, без дозволу Адміністратора.

Забороняється проводити будь-які дії, які можуть обмежити доступ Користувача до функцій перегляду рекламних матеріалів, публікованих Сервісом.

Забороняється дешифрувати, емулювати, змінювати, декомпілювати, дизасемблювати вихідний код Програм і Сервісів, і проводити будь-які дії, пов'язані з порушенням системи захисту Програм і Сервісів та/або їх функцій з метою несанкціонованого використання та/або отримання інформації про реалізацію використовуваних у них алгоритмів.

Забороняється викривати та використовувати технології та вихідні коди Сервісу і його Додатків для створення інших програмних продуктів і сервісів, або для створення нових версій Програм і Сервісів.

Забороняється використовувати бази даних, що входять до складу Сервісу

Будь-які компоненти та складові Сервісів і Додатків забороняється використовувати у складі інших сайтів, програмних продуктів, пошукових систем, а також інших об'єктів суміжних прав, без узгодження та дозволу Правовласника.

Незаконне використання зазначених у цій Угоді об'єктів інтелектуальної власності тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Користувач відшкодовує будь-які доведені збитки, включаючи упущену вигоду, виниклі у Правовласника, у зв'язку з порушенням ним умов даної Ліцензії.

Користувач погоджується з тим, що фінансова відповідальність, у частині відшкодування збитків та/або упущеної вигоди, виниклі у Правовласника, у зв'язку з порушенням ним умов даної Угоди, не обмежується термінами використання Сервісів та/або Додатків. Користувач гарантує, що незалежно від того, чи є він учасником Партнерської Програми чи вже ні, а також використовує він Сервіси та Сервісні продукти чи ні, у разі порушення умов даної Ліцензії, зобов'язується відшкодувати завдані збитки та компенсувати упущену вигоду Правовласника.

Вся відповідальність за недотримання умов даної Угоди поширюється, зокрема, і на власника сайту та/або Інтернет-ресурсу, де були використані Сервіси та Додатки і були виявлені порушення умов при їх використанні.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

У максимальному ступені, дозволеному чинним законодавством, ви погоджуєтеся відшкодовувати збитки, захищати та оберігати Сервіс та його Адміністратора, а також осіб, афілійованих із Сервісом, від будь-яких збитків, відповідальності, претензій, вимог, шкоди, витрат або затрат ("Претензії"), що виникають у результаті або пов'язані з (a) вашим доступом або використанням Сервісу; (b) вашим Користувацьким контентом або Зворотним зв'язком; (c) порушенням вами цих Умов; (d) порушенням, незаконним привласненням або утиском вами будь-яких прав іншої особи (включаючи права інтелектуальної власності або права на приватне життя); або (e) вашою поведінкою у зв'язку з нашим Сервісом. Ви погоджуєтеся негайно повідомляти Адміністратору про будь-які претензії третіх осіб, співпрацювати з Адміністратором у захисті таких претензій та оплачувати всі збори, витрати та витрати, пов'язані з захистом таких претензій (включаючи, але не обмежуючись, гонорари адвокатів). Ви також погоджуєтеся, що Адміністратор матиме контроль над захистом або врегулюванням будь-яких претензій третіх осіб. Це відшкодування збитків доповнює, а не замінює будь-які інші відшкодування збитків, викладені в письмовій угоді між вами та Сервісом.

10. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ви використовуєте Сервіс на свій страх і ризик. Сервіс надається "як є" та "як доступно", без яких-небудь гарантій, явних чи припущених, включаючи, але не обмежуючись, припущеними гарантіями товарного стану, придатності для конкретної мети, права власності та непорушення прав. Крім того, Адміністратор не заявляє та не гарантує, що Послуги Сервісу є точними, повними, надійними, актуальними чи безпомилковими. Хоча Адміністратор стараємося зробити ваш доступ та використання Сервісу безпечним, ми не заявляємо та не гарантуємо вам безпеку його використання. Адміністратор не гарантує, що Сервіс буде працювати безперервно у будь-який час. Ви приймаєте на себе весь ризик щодо якості та роботи Сервісу.

Користувач погоджується, що не матиме претензій до Адміністратора за якість та зміст Контенту, отриманого за допомогою Сервісу та його Додатків, а також за його відповідність або не відповідність очікуванням Користувача, а також за ту шкоду (моральну чи матеріальну), яку може зазнати Користувач від такого Контенту.

Реєстрація на Сайті, а також робота та надання послуг Сервісом та його Додатками здійснюється автоматично. Більшість Послуг на сайтах Адміністратора відкриті для загального доступу та є непремодераційними Сайтами, у зв'язку з чим Адміністратор не несе жодної відповідальності за будь-який Контент, розміщений Користувачами на своїх Особистих сторінках. Вся відповідальність за їх наповнення та зміст лежить виключно на Користувачеві, під чиїм розпорядженням та управлінням знаходяться такі сторінки.

Адміністратор не контролює Контент, відтворюваний Користувачами за допомогою Додатків, і відповідно не дає гарантій за його якість та не несе відповідальності за його зміст. Вся відповідальність за якість та зміст контенту несе виключно Користувач, який цей Контент поширює та публікує, використовуючи Додатки та технології Ace Stream.

Адміністратор не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сервісу та його Програм, а також за з ними втрату інформації. Адміністратор не несе жодної відповідальності за зміст даних/інформації, яку отримує та відтворює Користувач за допомогою Сервісу та його Продуктів.

Адміністратор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, невиконання розпоряджень платіжними системами та/або банками, а також за недобросовісні дії третіх осіб, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу та/або виведення з ладу Сервісу та його Продуктів.

Ви визнаєте та погоджуєтеся, що Адміністратор не несе відповідальності за третіх осіб (власників сторонніх сервісів, програм тощо), які використовують Сервіс та його Продукти для надання Користувачеві Контенту, а також всіляких сервісів (послуг) та продуктів. Будь-які посилання на Сайтах Правовласника на сторонні сервіси (послуги), продукти, контент тощо, можуть публікуватися виключно в рекламних цілях або для зручності Користувача, і не передбачають жодного схвалення з боку Адміністратора таких сервісів (послуг), продуктів, контенту та всього того, що надається третіми особами. Ви підтверджуєте повну індивідуальну відповідальність за всі можливі ризики, пов'язані з використанням таких сервісів (послуг), продуктів, контенту тощо. Усі претензії, що стосуються роботи, змісту, функцій таких сервісів (послуг) та продуктів можуть бути спрямовані тільки до їх розробників/власників.

Всі Рекламні матеріали, розміщені Сервісом та в його Додатках, надані третіми особами (винятком може бути лише Реклама Програм та Сервісів Правовласника).

Адміністратор не несе відповідальності за достовірність Рекламних (інформаційних) матеріалів, розміщених Сервісом у Додатках, наданих третіми особами (за винятком Реклами самого Сервісу та його продуктів та послуг), а також за доступність інтернет-сайтів третіх осіб та за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням такої інформації. Адміністратор не несе відповідальності за порушення Користувачем авторських та суміжних прав третіх осіб.

Вся відповідальність за незаконне використання Сервісу та його Додатків, покладається на Користувача, який незаконно використовує Сервіси та/або Додатки, тим самим порушуючи умови даної Угоди.

Вся відповідальність за недотримання умов даної Угоди поширюється також і на власників сайтів та/або Інтернет-ресурсів, що використовують Сервіси, Додатки технології Ace Stream, де були виявлені порушення умов при їх використанні.

11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Адміністратор не несе відповідальності перед Вами за будь-яку теорію відповідальності - чи то на основі договору, делікту, недбалості, строгій відповідальності, гарантії або іншим чином - за будь-які опосередковані, наступні, прикладні, випадкові, штрафні або спеціальні збитки або втрачену вигоду, навіть якщо Адміністратор або інші особи, афілійовані з Сервісом, були попереджені про можливість таких збитків.

Адміністратор не відшкодовує збитки, які були отримані внаслідок недбалого зберігання Логіна та Пароля Користувача, що призвело до входу третіх осіб в систему від імені Користувача.

АДМІНІСТРАТОР НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ АБО ПРИПУЩЕНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ.

Обмеження, викладені в цьому розділі, не обмежують і не виключають відповідальність за грубу недбалість, шахрайство чи навмисні, умисні, злонамеренні або безрозсудні дії Адміністратора або осіб, афілійованих із сервісом.

12. Застосовне право та місце розгляду спорів

Ці Умови, а також ваш доступ до Сервісу та його використання будуть регулюватися, тлумачитися та застосовуватися відповідно до законів України.

Офіційна та юридично повноважна версія Угоди представлена українською мовою та розміщена за адресою: https://www.acestream.org/about/user-agreement/uk

Будь-які доступні на Сайті версії Угоди, опубліковані будь-якими іншими мовами (окрім Української), є приблизним перекладом офіційної Угоди та представлені виключно з ознайомлювальними цілями для формування загального уявлення про зміст офіційної Угоди та не мають жодної юридичної сили (не є офіційною Угодою та/або договором відкритої оферти).

13. Роздільність

Якщо будь-яке положення або частина положення цих Умов виявляється недійсним або не має законної сили, це положення або частина положення вважається відокремленою від цих Умов і не впливає на дійсність та позовну силу будь-яких інших положень та Умов

14. Політика конфіденційності

Будь ласка, уважно ознайомтеся з Політикою конфіденційності Сервісу (доступна за адресою https://www.acestream.org/about/privacy-policy («Політика конфіденційності»), щоб отримати інформацію, що стосується збору, використання, зберігання та розкриття вашої особистої інформації. Політика конфіденційності включена в ці Умови та є їх частиною.

15. Додаткові умови

Використання вами Сервісу регулюється всіма додатковими умовами, політиками, правилами або рекомендаціями, застосовними до Сервісу або певних функцій Сервісу, які ми можемо публікувати у Сервісі або на які ми можемо посилатися з Сервісу. Усі Додаткові умови включені в ці Умови шляхом посилань і є їх частиною.

16. Різне

Ці Умови представляють собою повне угоду між вами та нами щодо вашого доступу та використання нашого Сервісу. Відмова від реалізації або забезпечення дотримання будь-якого права чи положення цих Умов не означатиме відмову від такого права чи положення. Назви розділів у цих Умовах наведено виключно для зручності і не мають юридичної або договірної сили. Якщо інше не передбачено в цих Умовах, вони призначені виключно для зручності сторін і не наділяють жодну іншу фізичну або юридичну особу правами бенефіціара третьої сторони.